Het privacy beleid

Een essentieel punt voor Lou: een vertrouwensrelatie opbouwen. Volledig transparant!

Privacybeleid


Persoonlijke gegevens verzameld via de website www.tiroirdelou.com zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de website en, onder bepaalde voorwaarden, door onze partners; zij worden nooit zonder uw voorafgaande toestemming doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.


Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens


In het kader van het gebruik van de website www.tiroirdelou.com kunnen wij u bepaalde persoonlijke gegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, inlognaam, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal. Desgevallend zullen wij ook andere gegevens vragen die vereist zijn om u onze diensten aan te bieden, zoals bankgegevens in het kader van betaalprocedures.


Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt via het elektronisch registratieformulier op de website. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u lid wordt van de website, wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u informatie vraagt. Ook uw factuur- en betaalgegevens blijven bewaard.


Persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, worden opgeslagen in bestanden van de firma 2Z Concept, de eigenaar en uitbater van www.tiroirdelou.com. Zij worden gebruikt voor commerciële en administratieve taken van de website tiroirdelou.com, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om marktstudies uit te voeren en klantenprofielen op te stellen, en verder ook om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen.


Alle verzamelde gegevens kunnen worden gecombineerd om ons in staat te stellen aanbiedingen te doen die aansluiten bij uw persoonlijke behoeften.


Indien u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten, kunt u dit melden via info@tiroirdelou.com.


De persoonlijke gegevens van een klant blijven onbeperkt bewaard.


Bescherming van persoonlijke gegevens


Samen met onze technologische partner die de website www.tiroirdelou.com host, hebben wij maatregelen genomen om de databanken met uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, alsook tegen verlies of diefstal van uw gegevens.


Bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden


Onderaannemers kunnen toegang krijgen tot bepaalde van onze databanken. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben in het kader van hun samenwerking met tiroirdelou.com.


Afgezien daarvan worden de verzamelde gegevens op generlei wijze meegedeeld aan derden, tenzij uitdrukkelijk bepaald voor een specifieke actie of indien de wet het vereist, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.


Onze website tiroidelou.com en de bescherming van de privacy


U kunt onze website raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens mee te delen. Het is echter mogelijk dat de toegang tot bepaalde delen van onze website voorbehouden blijft voor geregistreerde bezoekers die hun login en wachtwoord moeten ingeven.


Verbindingsgegevens


Wij registreren informatie over uw verbinding met onze website. Deze wordt gebruikt om statistieken op te stellen en de kwaliteit van onze website en dienstverlening te verbeteren.


Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij gebruikmaken van informatie over uw surfgedrag op onze website, naast andere gegevens die wij verzamelen om ons producten- en dienstenaanbod verder aan te passen aan uw persoon.


Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks dienen louter ter informatie. Indien u deze websites bezoekt, adviseren wij u om hun privacybeleid aandachtig te lezen.


Uw wensen inzake privacybescherming


Indien u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten of indien u niet wilt dat wij uw gegevens met onze partners delen voor marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen via info@tiroirdelou.com om ons uw keuze kenbaar te maken.


Uw recht op toegang en rechtzetting


U beschikt over een toegangs- en rechtzettingsrecht met betrekking tot uw gegevens. Op grond van dat recht kunt u een wijzigingsverzoek sturen naar info@tiroirdelou.com.


Veranderingen in ons privacybeleid


Ons privacybeleid kan wijzigingen ondergaan afhankelijk van veranderingen in onze onderneming. Wij raden dan ook aan om dit privacybeleid geregeld te raadplegen.